Manager Service Europe

Mindenki nyelvén beszélünk.

 


A Tervezéstől, a Kivitelezésen át, az Üzemeltetést követően, a Hatósági engedélyek beszerzéséig, átfogva a működéshez szükséges szakterületeket, megtervezzük, dokumentációba foglaljuk és felügyeljük a Vállalkozások sikeres működését.

Helyszíni felmérésen, Tanácsadáson keresztül nyújtunk útmutatást / megoldást a sikeres működéshez!

Manager Service Europe profilja

Az Üzemeltetéshez megfelelő hatósági dokumentációk, szaktanácsadás, hatósági engedélyek elkészítése.

Élelmiszer-biztonsági szaktevékenység

Az Európai Unió minden tagállamában, így 2004. május 1-óta Magyarországon is, az EK 93/43/EEC direktívája előírása szerint: kötelező HACCP rendszert bevezetni és működtetni.

1. HACCP rendszer kialakítása
2. HACCP  rendszer felülvizsgálata évenként
3. Technológiai terv készítése, technológiai leírással
4. Hatósági engedélyezések
(élelmiszer-előállító bejelentése, kereskedelmi tevékenység engedély ügyintézés)
5. Oktatási dokumentum, HACCP továbbképzés

vendéglátóegységek, élelmiszer-előállító üzemek, üzletek, kávézók, pub, bár, élelmiszer bolt, raktárak, iskolai büfék, főzőkonyhák, vendégházak, hotel, szálláshelyek, mozgóbolt, rendezvényi kitelepülések

Munkavédelmi szaktevékenység

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről és a 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról előírásai alapján

5. Munkavédelmi szabályzat készítése
6. Munkahelyi kockázatértékelés készítése
7. Munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatok rendjének meghatározása
8. Egyéni védőeszköz használat és nyilvántartás kialakítása
9. Biológiai kockázatértékelés készítése
10. Kémiai kockázatértékelés készítése
11. Legionella kockázatértékelés készítése
12. Menekülési terv készítése
13. Munkavédelmi képviselet 20 fő munkavállaló fölötti cégek esetén
14. Munkabalesetek kivizsgálása helyszíni felméréssel
15. Munkavédelmi felülvizsgálat 3 évenként vagy új technológia bevezetése esetén kötelező.

Tűzvédelmi szaktevékenység

Az 1996. évi XXXI. törvény – a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról – 19. § (2) bekezdése szerint az (1) bekezdésben felsoroltak kötelesek gondoskodni arról, hogy munkavállalóik (a munkavégzésben részt vevő családtagjaik) a jogszabályokban meghatározott előírások szerint végezzék a tevékenységüket vagy a létesítmény, építmény, helyiség igénybe vevői a tűzvédelmi szabályzatban foglaltakat megismerjék és megtartsák.

A 30/1996. (XII.6.) – BM rendelet a tűzvédelmi szabályzat készítéséről – 1. § (1) bekezdése szerint a Ttv. 19. § (1) bekezdésében felsoroltaknak a Tűzvédelmi Szabályzatot (a továbbiakban: Szabályzat) az állandó, illetőleg az ideiglenes jelleggel működő létesítményekre a rendeltetésszerű tevékenység megkezdése előtt egyaránt el kell készíteni.

16. Tűzvédelmi szabályzat készítése
17. Tűzoltókészülék felülvizsgálata évenként
18. Kiürítési számítás
19. Villámvédelmi jegyzőkönyv készítése

Érintésvédelem, Villamos biztonság

40/2017. (XII.4.) NGM rendelet és 54/2014 (XII.5) BM rendelet szabályai alapján

20. Villamos biztonsági jegyzőkönyv készítése (Felülvizsgálat 3 évenként kötelező.)

OKTATÁS, KÉPZÉS

21. Oktatások, képzések évenként (HACCP, Munka-és Tűzvédelem, Veszélyes anyagok használata, GDPR)
22. Munkahelyi-elsősegélynyújtó képzés

Üzemorvosi szolgáltatás

27/1995. (VII. 25.) NM rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról

23. Üzemorvosi szolgáltatás évenként (foglalkozás-egészségügyi szűrővizsgálat)

ADATVÉDELEM, GDPR

A GDPR 2018. május 24-én az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELET adatkezelési szabályai szerint elkészítendő Dokumentációk.

A cégeknek a honlapjukon részletes, könnyen érthető adatvédelmi tájékoztatót kell elhelyezni, melynek tartalmát jogszabály szabályozza. A cégeknek meg kell szerezniük azoknak a személyeknek (képviselőknek, kapcsolattartóknak, stb.) az adatkezelési hozzájárulását, akik a cég nem természetes személlyel kötött szerződéseiben vannak megnevezve.
A munkaszerződés megkötésével egyidejűleg a munkavállaló nyilatkozik arról, hogy megismerte az Adatvédelmi Szabályzatot és munkavégzése során a személyes adatokat az abban írtaknak megfelelően kezeli, valamint tudomásul veszi titoktartási kötelezettségét.

24. GDPR adatkezelési csomag:
– Adatkezelési Tájékoztató

– Adatvédelmi Szabályzat
– WIFI adatvédelmi Szabályzat
– Kamerás megfigyelés szabályzat
– Munkavállalói Tájékoztató
– Nyilatkozatok összeállítása
– GDPR Oktatási csomag
– Hírlevél küldés szabálya


Ügyfeleinknél végzett szakértői munkánkkal az elmúlt évek alatt a hatósági ellenőrzéseken kitűnő eredményt értünk el. Kiemelt értékelést kaptunk a Pest Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági felügyelők szakhatósági ellenőrzésein. A hatósági felügyelőkkel együttműködésben végezzük az engedélyezési eljárást.

Nagy hangsúlyt fordítunk a munkavállalók és a vezetők felkészítésére, a technológia helyes kialakítására. Célunk a cégek belső rendszerének biztonságos működése. Fontos számunkra, hogy megtaláljuk az Ügyfeleink és a Hatóságok által közösen elfogadott optimális megoldást!

Hívjon bizalommal és vegye igénybe Szolgáltatásainkat!

Üdvözlettel:

Manager Service Europe
tel: +3670 638-8443
e-mail: mse.iroda@gmail.com
http://www.managerserviceeurope.com

Ügyfélkapcsolat
Customer relationship

Telefonos adatfelvétel

Telephone data collection

 • Adatkezelés

  Személyes Adatot kizárólag a  meghatározott cél érdekében kezelünk a GDPR 2016/679/EU Általános Adatvédelmi Rendelet előírása szerint.

 • GDPR

  Personal Data will only be processed for the specified purpose in accordance with the provisions of the General Data Protection Regulation GDPR 2016/679 / EU.

 • Időpontegyeztetés

  Szakembereink hétköznapokon

  8:00-17:00 óráig elérhetők.

 • Appointment

  Our specialists are available on weekdays from 8:00 to 17:00.

E-mail adategyeztetés

Email data reconciliation

 • Adatküldés

  • Pontos név
  • Elérhetőség
  • Alaprajz
  • Ajánlatkérés tárgya
 • Sending data 

  • Sending data
  • Exact name
  • Availability
  • Floor plan

Személyes felmérés

Personal survey

 • Helyszíni felmérés

  Az Egység körbejárása, adatfelvétellel. Meglévő Dokumentációk helyszínen bemutatása.  Tervezett technológia kialakítása.

  .

 • Field Survey

  Walking around the Unit with data collection. Presentation of existing Documentations on site. Development of planned technology.