Biológiai Kockázatértékelés
COVID Oktatási csomag
az új járványügyi kötelezettségekre


EüM rendelet 3. számú melléklete a biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének védelméről szóló 40/2020. (XI.4) ITM rendelete alapján kiegészült a SARS-CoV-2 vírussal, a biológiai tényezők 3. csoportjába sorolva, ezért erre a biológiai tényezőre is el kell végezni a kockázatelemzést.

Felhívjuk a munkáltató figyelmét, hogy a jogszabály a kockázatértékelés (61/1999. (XII. 1.) EüM rendelet a biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének védelméről) elvégzésére éves gyakoriságot ír elő.

A biológiai kockázatbecslést évente, továbbá minden olyan esetben meg kell ismételni, amikor a körülmények megváltozása a munkavállaló biológiai tényezőkkel történő expozícióját befolyásolhatja.

MAGYAR KORONAVÍRUS KÉZIKÖNYV LETÖLTHETŐ:

https://koronavirus.gov.hu/sites/default/files/sites/default/files/imce/magyar_koronavirus_kezikonyv_2020.06.25.pdf

Éves költség a Biológiai veszélyekről kötelezett kockázatértékelés felülvizsgálata, oktatással.

Évenként: 20.000 Ft-tól (brutto) összeg / telephely

Megrendeléskor átutalással fizetve, elektronikusan vagy postai úton (postai csomag: 1500 Ft díj) is megküldjük az elkészült Dokumentumokat.

Hatósági intézkedések célja: a munkavállalók biztonságának és egészségének megőrzése olyan munkakörnyezetben, amely megváltozott a Covid19-világjárvány beérkezésétől!

Felügyelő hatóságok: Innovációs és Technológiai Minisztérium http://www.ommf.gov.hu/ , Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal https://portal.nebih.gov.hu/

Rendszer Felügyelet


Rendszer felügyelet célja: a cég tevékenységének felülvizsgálata a munkavédelmi, tűzvédelmi és élelmiszerbiztonsági irányvonalakon keresztül.

A felülvizsgálat alkalmával átadjuk: tevékenységének megfelelően a vállalkozása tagjainak és alkalmazottainak szakhatósági ellenőrzésekre való felkészítését, oktatását, a hivatalos dokumentációk felülvizsgálatát, testreszabását, a kihelyezendő feliratok pótlását, nyilvántartások, űrlapok kezelését, oktatását, takarító eszközök, tisztítószerek, egyéni védőeszközök beszerzésének megszervezését, gépek, berendezések, munkaeszközök karbantartásának megszervezését, tűzoltó készülékek érvényesítésének felügyeletét, munkakörnyezet kialakításának szabályozását, munkahelyi balesetek kivizsgálását tartalmazza.

Havi, negyedévenkénti, félévenkénti rendszerességgel vállaljuk a rendszer felügyeleti csomagban foglalt munkavégzést 25.000 Ft-tól.

Kérje Önre szabott ajánlatunkat!

Élelmiszer-higiéniai szakértés
HACCP


 • Vendéglátás régen….

 • Vendéglátás napjainkban.

Vendéglátó, élelmiszer-előállító Egységének élelmiszer-biztonsági helyszíni felmérése után az Egységére szabott HACCP kézikönyv elkészítése, a hatósági engedélyezek elkészítése a szabályos működéshez.

90/2003. (VII. 30.) FVM-ESzCsM együttes rendelet az élelmiszerek előállításának és forgalmazásának élelmiszer-higiéniai feltételeiről, az élelmiszer-biztonság szabályai szerint.

Hazard Analysis Critical Control Points – veszélyelemzés és kritikus szabályozási pontok tartalma:
Az üzemi terület, konyha, előkészítők, raktárak, eladótér, vendégterek bejárása, felülvizsgálata. Élelmiszer-higiéniai oktatás megtartása, élelmiszerbiztonsági üzemi szabályok beépítése a gyakorlatba.

Tervezéstől a Kivitelezésen át, a biztonságos Üzemelés kialakítását adjuk: Rendszer szemlélet kialakítása, helyes technológia kiépítése. A technológiai terv elkészítése, testreszabása az alappilére a rendszer kiépítésének. (Tárolás, raktározás, előállítás, feldolgozás, csomagolás, élelmiszer jelölés, értékesítés, az üzemeltetés teljes folyamatának kiépítése.)

HACCP rendszer kiépítése: Helyszíni felmérést követően az Egységére szabott HACCP kézikönyv elkészítése.

Kategóriák
– 1 fős üzlet esetén:                              30.000 Ft-tól
– 2-10 fős üzlet:                                   50.000 Ft-tól
– nagyüzemek:                                    60.000 Ft-tól

Technológiai elrendezési terv, technológiai leírás elkészítése a HACCP rendszer részét képezi.

Építészeti terv, műszaki leírás:                   Árajánlat alapján.
Konyhatechnológia terv:                          Árajánlat alapján.

HACCP évenkénti Felülvizsgálat:                         25.000 Ft
HACCP felirat csomag:                                         5000 Ft
Hatósági ellenőrzésen képviselet:   Ügyfeleinknek díjmentes.

ÜZLETNYITÁS
Üzletnyitáshoz szükséges teendők:
 1. Kereskedelmi tevékenység bejelentése a területileg illetékes Önkormányzatnál
 2. HACCP dokumentáció elkészítése HACCP Tanusítvány
 3. Oktatási dokumentumok, naplók elkészítése
 4. Technológiai terv, technológiai leírás elkészítése
 5. Allergén tájékoztató elkészítése
 6. Anyaghányad-nyilvántartás (receptúra) elkészítése
 7. Kormányhivatal: Élelmiszerlánc-biztonsági felügyelet: Különengedély-kérelem, hatósági szemlével
 8. Üzleti tevékenységhez kötött bizonyítvány megléte
 9. ANTSZ vegyszer regisztráció
 10. Nebih hatóság felé: FELIR szám regisztráció elvégzése
 11. Rágcsáló-és rovarírtás elvégzése
 12. Érvényes orvosi alkalmassági igazolás
Üzletnyitás előtt keressen meg elérhetőségeinken, ezt követően egy helyszíni szemlén az üzletnyitás szabályos és helyes üzemelésében szaktanácsot adunk.
Végigvezetjük az engedélyezési folyamatokat a hatósági szemléig, ezt követően a folyamatos üzemelés alatt évenkénti felülvizsgálattal vállaljuk a tevékenysége biztonságos működésének szabályozását, a vezetők és munkavállalók képzését.
Lázár Edina
HACCP Rendszergazda
+3670/638-8443
mse.iroda@gmail.com
 • HACCP Nyilvántartások
  a munkavállalók anyanyelvén elkészítve.

 • Egyedi cégre készített
  felirat csomagok.


  A rendszert mindenhol olyan formában építjük
  ki, amilyen arculatot az Ön cége is képvisel.

Üzemorvosi szolgáltatás


Üzemorvosi szolgáltatás (foglalkozás-egészségügyi vizsgálat):   7.000 Ft/fő

Cégek, vállalkozások és magánszemélyek részére a foglalkozás-egészségügyi, üzemorvosi szolgáltatások gyors ügyintézéssel.

„A 89/1995. (VII. 14.) kormányrendelet értelmében kötelező üzemorvosi ellátást biztosítani alkalmazottai részére minden cégnek.”

Üzemorvosi Szolgáltatások:
–    Iskolához, tanfolyamhoz, szakképzéshez (OKJ) szükséges alkalmassági vizsgálat.
–    Munkavállaláshoz alkalmassági vizsgálat.
–    Lőfegyvertartási engedélyhez orvosi vizsgálat (hivatásos, vadászat, gáz és riasztó fegyver).
–    Gépjárművezetői engedélyhez orvosi vizsgálat (útvezetői és hivatásos).
–    Kedvtelési sporttevékenységhez orvosi vizsgálat (hajózás, vitorlázás, stb. engedély).

Oktatás / Képzés


 • OKTATÁSOK díja: 10.000 Ft/kategória díjszabástól

  1. HACCP: Élelmiszer-higiéniai oktatás
  2. Veszélyes anyagok használata oktatás
  3. Munkavédelmi oktatás
  4. COVID 19 oktatás
  5. Tűzvédelmi oktatás
  6. Legionella oktatás
  7. GDPR oktatás
 • Évenként megtartott oktatás.


A rendszer legfontosabb része az OKTATÁS!

Ahhoz, hogy jól működő, átlátható rendszerben dolgozzanak, mindenki számára egyértelműen át kell adni az előírások gyakorlatban történő alkalmazását. A Vezetők és a Munkavállalók oktatása az első lépés a veszélyek elkerülése és a kiváló működés megoldásához!

A kötelező oktatások Telephelyén megtartva vagy elektronikus oktatási csomagban is megrendelhetők.

Szakszerű, elméleti és gyakorlati oktatásban részesítjük Önöket, felkészítve dolgozóit a Magyarországon hatályos törvények ismertetésére, alkalmazására.

1996. évi XXXI. Tv.
55. § (1) * A munkáltatónak oktatás keretében gondoskodnia kell arról, hogy a munkavállaló
a) munkába álláskor,
b) munkahely vagy munkakör megváltozásakor, valamint az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek változásakor,
c) munkaeszköz átalakításakor vagy új munkaeszköz üzembe helyezésekor,
d) új technológia bevezetésekor elsajátítsa és a foglalkoztatás teljes időtartama alatt rendelkezzen az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés elméleti és gyakorlati ismereteivel, megismerje a szükséges szabályokat, utasításokat és információkat. Az oktatást rendes munkaidőben kell megtartani, és szükség esetén időszakonként – a megváltozott vagy új kockázatokat, megelőzési intézkedéseket is figyelembe véve – meg kell ismételni. Az oktatás elvégzését a tematika megjelölésével és a résztvevők aláírásával ellátva írásban kell rögzíteni.

(2) Az (1) bekezdésben előírt ismeretek megszerzéséig a munkavállaló önállóan nem foglalkoztatható.

Továbbá hatályos a 2008. évi XLVI. Törvény, a 62/20011.(VI.30.) rendelet, és a 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet jogszabályi előírásai.

2021 évtől oktatási csomagjainkat elektronikus oktatási csomagokban is megrendelhetik!

Munkavédelmi Szakértés
Egyéni védőeszközök
Orvosi alkalmassági vizsgálatok rendje


Szakembereink tanácsadás, helyszíni szemle útján felmérik, és kiépítik Önökkel és a hatóságokkal együttműködve a biztonságos munkakörnyezetet. A munkahelyek rendezett kialakítását, a munkaterület jobb kihasználását, a balesetveszélyes területek megszüntetését, a kockázatok kiküszöbölését látjuk el.

Célunk az egészséges, balesetmentes munkakörnyezet kialakítása.

Munkavédelmi csomag tartalma (ár kialakítása az egységre vonatkozó díjszabással történik):

 1. Munkahelyi Kockázatértékelés
 2. Kémiai kockázatértékelés
 3. Biológiai kockázatértékelés 2021 évi AKCIÓVAL!
 4. Orvosi alkalmassági vizsgálatok rendjének meghatározása
 5. Egyéni védőeszköz használat és nyilvántartás kialakítása
 6. Munkavédelmi Szabályzat
 7. Munkavédelmi képviselet
 8. Munkahelyi balesetek kivizsgálása
 9. Menekülési Terv készítése

Tűzvédelmi szakértés
Tűzoltókészülékek


 1. Tűzvédelmi szabályzat készítés
 2. Elektromos berendezések tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat
 3. Kiürítési számítás készítés
 4. Menekülési terv készítés
 5. Tűzriadó gyakorlat megszervezése, levezetése
 6. Tűzoltó készülék és tűzcsap ellenőrzés
 7. Tűzveszélyességi osztályba sorolás elvégzése

30.000 Ft-tól

30.000 Ft-tól
10.000 Ft-tól
10.000 Ft-tól

árajánlat alapján

felmérés alapján
felmérés alapján

Érintésvédelem


Villamos berendezése áramütés elleni védelmének időszakos szabványossági ellenőrzéséről a 10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet, valamint az MSZ 2364, az  MSZ HD 60364-6-61 és az MSZ  4851  szabványsorozat vonatkoztatható fejezetei alapján.

Érintésvédelmi jegyzőkönyv készítése
Érintésvédelmi jegyzőkönyv felülvizsgálata
Elektromos berendezések érintésvédelmi szabvány felülvizsgálat

30.000 Ft-tól
30.000 Ft-tól

30.000 Ft-tól

Legionella Kockázatértékelés


49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról.

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (3) bekezdés n) pont na) és nb) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott előírások szerint.

Legionella által okozott megbetegedések elleni küzdelem első eszköze a megelőzés: a fertőzés szempontjából kockázatot jelentő közegek azonosítása, a fennálló kockázat értékelése, majd ezt követően a kockázat csökkentése a legionellák szaporodását és terjedését elősegítő tényezők kivédésével. A Legionella fertőzés szempontjából kockázatot jelentő létesítmény üzemeltetője vagy tulajdonosa tartozik felelősséggel az adott rendszer kockázatértékelésének elvégzéséért, és a megfelelő szabályozó intézkedések szükség szerinti alkalmazásáért.

Ezért a kockázatot jelentő létesítményeknek ajánlott a vezetőség által jóváhagyott írásbeli megelőzési, ellenőrzési és szabályozási programot kialakítani, amely a következő területekre terjed ki: személyzet, oktatás, képzés, kockázati közegek azonosítása, működési és karbantartási terv, dokumentáció módja.

Legionella kockázatértékelés……………………………………………………………………………………………………..30.000 Ft-tól
Legionella kockázatértékelés felülvizsgálat évenként………………………………………………………….25.000 Ft-tól
Legionella oktatás évenként………………………………………………………………………………………………………..20.000 Ft

A vízhálózati rendszerek, ahol kötelező a Leginella kockázatértéeklés elkészítése, évenkénti felülvizsgálata, a személyzet oktatása:

 • Ivóvíz hálózatokban
 • Használati melegvíz hálózatokban
 • Medencés fürdőkben (élménymedencék)
 • Nedves hűtőtornyok
 • Egyéb kockázati közegek
  • központi légkondícionáló berendezések
  • légkezelő rendszerek, vagy önállóan működő párásító
  • nedves légmosó
  • fogászati kezelőegységek
  • párakapu, köztéri párafúvó, nagynyomású vizes tisztító berendezések
  • szökőkutak
  • mesterséges vízesés, vizes látványmedence
  • közvetlenül melegvíz előállításra használt napkollektor

GDPR adatvédelem


A GDPR 2018. május 24-én az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELET megfelelés céljából a következő Dokumentációk elkészítése kötelező minden üzletben.

 1. Adatkezelési Tájékoztató
 2. Adatvédelmi Szabályzat
 3. WIFI adatvédelmi Szabályzat
 4. Kamerás megfigyelés szabályzat
 5. Munkavállalói Tájékoztató
 6. Nyilatkozatok összeállítása
 7. GDPR Oktatási csomag…………………………………

Adatvédelmi GDPR csomag díja: 50.000 Ft-tól

GDPR felmérés tartalma:
– Cégadatok
– IT szolgáltató, Tárhelyszolgáltatás
– Könyvviteli szolgáltató
– Postai szolgáltatások, kézbesítés, csomagküldés
– Vagyonvédelmi szolgáltató
– Munkavállalói tájékoztató
– E-mail fiók kezelése
– Munkavégzéshez számítógép, laptop, tablet
– A munkahelyi internethasználat ellenőrzése
– Céges mobiltelefon használata
– GPS navigációs rendszer alkalmazása
– Munkahelyi be- és kiléptetés
– Munkahelyi kamerás megfigyelés
– Szerződött partnerek
– Ügyfelek, vevők, szállítók természetes személy adatkezelés
– Az ügyfélszolgálat telefonos hangfelvétel
– Látogatói adatkezelés a cég weboldalán (Sütik, cookie-k)
– Regisztráció a Társaság honlapján
– Hírlevél szolgáltatás
– Közösségi oldalak: Facebook oldal
– Webáruház
– Ajándéksorsolás szervezése
– Direkt marketing (reklám megkeresés)
– Adatkezelés pénzmosás elleni kötelezettségek teljesítése céljából

Referenciák


Élelmiszer-előállító egységek, vedéglátó egységek, mozgóárusítás, raktárak, irodák, mozgásstúdiók….

– Kávézók, Büfék
– Melegkonyhás Éttermek, Vendéglők
– Mozgóboltok, büfékocsik
– Önkiszolgáló Éttermek, Gyorséttermek
– Cukrászdák, Desszertműhelyek
– Pékség, pék üzletek

– Kézműves Sörfőzdék
– Liofilizáló üzem
– Hús üzletek, hús üzem
– Szállodák, szálláshelyek
– Üzletek, raktárak, irodák
– Szórakozóhelyek
– Mozgásstúdió
– Szépségszalon

Eredményes együttműködés további Ügyfeleinkkel!


Forduljon hozzánk bizalommal elérhetőségeinken!

Manager Service Europe
tel: +36 70 638 8443
e-mail: mse.iroda@gmail.com