Manager Service Europe


SZOLGÁLTATÁSAINK

Biológiai Kockázatértékelés


EüM rendelet 3. számú melléklete a biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének védelméről szóló 40/2020. (XI.4) ITM rendelete alapján kiegészült a SARS-CoV-2 vírussal, a biológiai tényezők 3. csoportjába sorolva, ezért erre a biológiai tényezőre is el kell végezni a kockázatelemzést.

Felhívjuk a munkáltató figyelmét, hogy a jogszabály a kockázatértékelés (61/1999. (XII. 1.) EüM rendelet a biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének védelméről) elvégzésére éves gyakoriságot ír elő.

A biológiai kockázatbecslést évente, továbbá minden olyan esetben meg kell ismételni, amikor a körülmények megváltozása a munkavállaló biológiai tényezőkkel történő expozícióját befolyásolhatja.

MAGYAR KORONAVÍRUS KÉZIKÖNYV LETÖLTHETŐ:

https://koronavirus.gov.hu/sites/default/files/sites/defult/files/imce/magyar_koronavirus_kezikonyv_2020.06.25.pdf

Biológiai veszélyek kockázatértékelés felülvizsgálata, oktatással.
Évenként: 30.000 Ft-tól (brutto) összeg / 1 fős telephelytől

Megrendeléskor elektronikusan vagy postai úton
(postai csomag: 1500 Ft díj)
is megküldjük az elkészült Dokumentumokat.

Hatósági intézkedések célja: a munkavállalók biztonságának és egészségének megőrzése olyan munkakörnyezetben, amely megváltozott a Covid19-világjárvány beérkezésétől!

Felügyelő hatóságok: Innovációs és Technológiai Minisztérium http://www.ommf.gov.hu/ , Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal https://portal.nebih.gov.hu/

Rendszer Felügyelet


Rendszer felügyelet célja: a cég tevékenységének felülvizsgálata a munkavédelmi, tűzvédelmi és élelmiszerbiztonsági irányvonalakon keresztül.

A felülvizsgálat alkalmával átadjuk: tevékenységének megfelelően a vállalkozása tagjainak és alkalmazottainak szakhatósági ellenőrzésekre való felkészítését, oktatását, a hivatalos dokumentációk felülvizsgálatát, a kihelyezendő feliratok pótlását, nyilvántartások, űrlapok kezelését, oktatását, takarító eszközök, tisztítószerek, egyéni védőeszközök felülvizsgálatát, gépek, berendezések felülvizsgálatát, munkakörnyezet kialakításának szabályozását.

Havi, negyedévenkénti, félévenkénti rendszerességgel vállaljuk a rendszer felügyeleti csomagban foglalt munkavégzést 30.000 Ft-tól.

Kérje Önre szabott ajánlatunkat!

Élelmiszer-biztonsági szakértés
HACCP


  • HACCP Nyilvántartás
   a munkavállalók anyanyelvén elkészítve.

  • Egyedi cégre készített
   felirat csomag.
    .
   ,m

   A rendszert mindenhol olyan formában építjük
   ki, amilyen arculatot az Ön cége is képvisel.

  Vendéglátó, kereskedelmi vagy élelmiszer-előállító Egységének élelmiszer-biztonsági helyszíni felmérése után az Egységére szabott HACCP kézikönyv elkészítése, a hatósági engedélyek elkészítése a szabályos működéshez.

  90/2003. (VII. 30.) FVM-ESzCsM együttes rendelet az élelmiszerek előállításának és forgalmazásának élelmiszer-higiéniai feltételeiről, az élelmiszer-biztonság szabályai szerint.

  Hazard Analysis Critical Control Points: veszélyelemzés és kritikus szabályozási pontok tartalma:

  Az üzemi terület, konyha, előkészítők, raktárak, eladótér, vendégterek bejárása, felülvizsgálata. Élelmiszer-higiéniai oktatás megtartása, élelmiszerbiztonsági üzemi szabályok beépítése a gyakorlatba.

  Tervezéstől a Kivitelezésen át, a biztonságos Üzemelés kialakítását vállaljuk. Rendszer szemlélet kialakítása, helyes technológia kiépítése. A technológiai terv elkészítése, testreszabása az alappilére a rendszer kiépítésének. (Tárolás, raktározás, előállítás, feldolgozás, csomagolás, élelmiszer jelölés, értékesítés, az üzemeltetés teljes folyamatának kiépítése, felülvizsgálata.)

  HACCP rendszer kiépítése: Helyszíni felmérést követően az Egységére szabott HACCP kézikönyv elkészítése.

  Kategóriák
  – 1 fős üzlet esetén:                              35.000 Ft-tól
  – 2-10 fős üzlet:                                  60.000 Ft-tól
  – nagyüzemek:                                    80.000 Ft-tól

  Technológiai elrendezési terv, technológiai leírás elkészítése a HACCP rendszer részét képezi.

  Építészeti terv, műszaki leírás:                   Árajánlat alapján.
  Konyhatechnológia terv:                          Árajánlat alapján.

  HACCP évenkénti Felülvizsgálat:                        30.000 Ft-tól
  HACCP felirat csomag:                                         5000 Ft
  Hatósági ellenőrzésen képviselet:   Ügyfeleinknek díjmentes.

  ÜZLETNYITÁS     

  Üzletnyitási tájékoztató:
  1. NEBIH portálon FELIR szám regisztráció elvégzése.
   https://upr.nebih.gov.hu/login
  2. Kereskedelmi tevékenység bejelentése a területileg illetékes Önkormányzatnál  / Élelmiszer-előállító üzemeknél Bejelentés a hatóság felé.
  3. NEBIH e-regisztráció vendéglátás, italszolgáltatás.
   https://upr.nebih.gov.hu/ng/ugyintezes/ugykatalogus/ugyleiras/F0011-S0071-U0005
  4. Jövedéki termékek bejelentése: NAV részére.
   https://nav.gov.hu/pfile/file?path=/ugyfeliranytu/nezzen-utana/inf_fuz/2022/86.-informacios-fuzet—jovedeki-kis–es-nagykereskedelem
  5. HACCP dokumentáció elkészítése.HACCP Tanusítvány kiállítása.
  6. Oktatási dokumentumok, naplók elkészítése.
  7. Technológiai terv, technológiai leírás elkészítése.
  8. Allergén tájékoztató elkészítése.
  9. Anyaghányad-nyilvántartás (receptúra) elkészítése.
  10. Üzleti tevékenységhez kötelező bizonyítvány megléte.
  11. ANTSZ vegyszer regisztráció elkészítése.
  12. Ivóvíz laborvizsgálat elvégzése.
  13. Rágcsáló-és rovarírtás elvégzése.
  14. Érvényes orvosi alkalmassági igazolás minden Munkavállaló részére.
  15. Üzleti tevékenységhez kötelező bizonyítvány megléte.
   34/2018. (XII. 3.) AM rendelet az élelmiszer-vállalkozás működéséhez szükséges szakképesítésekről
   https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1800034.AM
  16. továbbá munka-, tűzvédelmi és weboldalunkon található dokumentációk elkészítése.
  Üzletnyitás előtt érdeklődjön elérhetőségeinken, ezt követően a helyszíni felmérésen az üzletnyitás szabályos és helyes üzemelésében szaktanácsot adunk.
  Végigvezetjük az engedélyezési folyamatot, ezt követően a folyamatos üzemelés alatt évenkénti felülvizsgálattal vállaljuk a tevékenysége kockázatkezelését, biztonságos működésének szabályozását, a vezetők és munkavállalók képzését.
  Felügyelő hatóságok: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal https://portal.nebih.gov.hu/
  Nemzeti Fejlesztési Minisztrérium Fogyasztóvédelem: http://84.206.26.53/node/4535
  Lázár Edina
  HACCP Rendszergazda
  +3670/638-8443

  mse.iroda@gmail.com

  Oktatás / Képzés


  • OKTATÁSOK díja:
   20.000 Ft díjszabástól
   1. HACCP: Élelmiszer-biztonsági oktatás
   2. Veszélyes anyagok használata
   3. Munkavédelmi oktatás
   4. COVID 19 oktatás
   5. Tűzvédelmi oktatás
   6. Legionella oktatás
   7. GDPR adatvédelmi oktatás
  • Évenként megtartott oktatás.

  A rendszer legfontosabb része az OKTATÁS!

  Ahhoz, hogy jól működő, átlátható rendszerben dolgozzanak, mindenki számára egyértelműen át kell adni az előírások gyakorlatban történő alkalmazását. A Vezetők és a Munkavállalók oktatása az első lépés a veszélyek elkerülése és a kiváló működés megoldásához!

  A kötelező oktatások Telephelyén megtartva vagy elektronikus oktatási csomagban is megrendelhetők.

  Szakszerű, elméleti és gyakorlati oktatásban részesítjük Önöket, felkészítve dolgozóit a Magyarországon hatályos törvények ismertetésére, alkalmazására.

  1996. évi XXXI. Tv.
  55. § (1) * A munkáltatónak oktatás keretében gondoskodnia kell arról, hogy a munkavállaló
  a) munkába álláskor,
  b) munkahely vagy munkakör megváltozásakor, valamint az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek változásakor,
  c) munkaeszköz átalakításakor vagy új munkaeszköz üzembe helyezésekor,
  d) új technológia bevezetésekor elsajátítsa és a foglalkoztatás teljes időtartama alatt rendelkezzen az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés elméleti és gyakorlati ismereteivel, megismerje a szükséges szabályokat, utasításokat és információkat. Az oktatást rendes munkaidőben kell megtartani, és szükség esetén időszakonként – a megváltozott vagy új kockázatokat, megelőzési intézkedéseket is figyelembe véve – meg kell ismételni. Az oktatás elvégzését a tematika megjelölésével és a résztvevők aláírásával ellátva írásban kell rögzíteni.

  (2) Az (1) bekezdésben előírt ismeretek megszerzéséig a munkavállaló önállóan nem foglalkoztatható.

  Továbbá hatályos a 2008. évi XLVI. Törvény, a 62/20011.(VI.30.) rendelet, és a 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet jogszabályi előírásai.

  Üzemorvosi szolgáltatás


  Üzemorvosi szolgáltatás
  (foglalkozás-egészségügyi vizsgálat):            7.000 Ft/fő

  Cégek, vállalkozások és magánszemélyek részére a foglalkozás-egészségügyi, üzemorvosi szolgáltatások gyors ügyintézéssel.

  „A 89/1995. (VII. 14.) kormányrendelet értelmében kötelező üzemorvosi ellátást biztosítani alkalmazottai részére minden cégnek.”

  Üzemorvosi Szolgáltatások:
  –    Iskolához, tanfolyamhoz, szakképzéshez (OKJ) szükséges alkalmassági vizsgálat.
  –    Munkavállaláshoz alkalmassági vizsgálat.
  –    Lőfegyvertartási engedélyhez orvosi vizsgálat (hivatásos, vadászat, gáz és riasztó fegyver).
  –    Gépjárművezetői engedélyhez orvosi vizsgálat (útvezetői és hivatásos).
  –    Kedvtelési sporttevékenységhez orvosi vizsgálat (hajózás, vitorlázás, stb. engedély).

  Munkavédelmi Szakértés
  Egyéni védőeszközök
  Orvosi alkalmassági vizsgálatok rendje


  Szakembereink tanácsadás, helyszíni szemle útján felmérik, és kiépítik Önökkel és a hatóságokkal együttműködve a biztonságos munkakörnyezetet. A munkahelyek rendezett kialakítását, a munkaterület jobb kialakítását, a balesetveszélyes területek megszüntetését, a kockázatok kiküszöbölését látjuk el szaktevékenységünkkel.
  Célunk az egészséges, balesetmentes munkakörnyezet kialakítása.

  Felügyelő Hatóságok: Innovációs és Technológiai Minisztérium  http://www.ommf.gov.hu/

  Munkavédelmi csomag tartalma

  1. Munkahelyi Kockázatértékelés
  2. Kémiai kockázatértékelés
  3. Biológiai kockázatértékelés
  4. Orvosi alkalmassági vizsgálatok rendjének meghatározása
  5. Egyéni védőeszköz használat és nyilvántartás kialakítása
  6. Munkavédelmi Szabályzat
  7. Munkavédelmi Üzembe helyezés
  8. Munkahelyi balesetek kivizsgálása
  9. Menekülési Terv készítése

  Az ár kialakítása az egységre vonatkozó díjszabással történik.

  Tűzvédelmi szakértés


  1. Tűzvédelmi szabályzat készítés
  2. Kiürítési számítás készítés
  3. Menekülési terv készítés
  4. Tűzriadó gyakorlat megszervezése, levezetése
  5. Tűzoltó készülék és tűzcsap ellenőrzés
  6. Tűzveszélyességi osztályba sorolás elvégzése

  50.000 Ft-tól
  50.000 Ft-tól
  40.000 Ft-tól

  árajánlat alapján
  felmérés alapján
  felmérés alapján

  Tűzoltás gyakorlat felügyelt területen.

  A hordozható tűzoltó készülék előkészítése és a használat részműveletei:

  1. lépés: Kézbevétel.
  2. lépés: Tűzoltókészülék megforgatása, felrázása a portöltet fellazítása céljából.
  3. lépés: A biztosítószeg eltávolítása.
  4. lépés: A lövőke tűzfészekre irányítása 2-3 m távolságból.
  5. lépés: A nyomókar szakaszos, vagy folyamatos nyomásával az oltópor kijuttatása a tűz fészkére.
  6. lépés: a tűzoltó készülék működési ideje kb. 25 – 35 másodperc.

  A tűzoltást követően a tűzoltókészülék nem használható. Cserekészüléket tartsanak a Telephelyen.

  Felügyelő Hatóságok: BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság   https://www.katasztrofavedelem.hu/

  Érintésvédelem / Villamos biztonság


  Villamos berendezések áramütés elleni védelmének időszakos szabványossági ellenőrzéséről a 40/2017. (XII.4.) NGM rendelet és 54/2014 (XII.5) BM rendelet szabályai alapján.

  Felügyelő Hatóságok: BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság   https://www.katasztrofavedelem.hu/

  Villamos Biztonsági jegyzőkönyv készítése

  Villamos Biztonsági jegyzőkönyv felülvizsgálata

  50.000 Ft-tól

  50.000 Ft-tól

  Legionella Kockázatértékelés  49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról.

  Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (3) bekezdés n) pont na) és nb) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott előírások szerint.

  Legionella által okozott megbetegedések ellen megelőzés: a fertőzés szempontjából kockázatot jelentő közegek azonosítása, a fennálló kockázat értékelése, majd ezt követően a kockázat csökkentése a legionellák szaporodását és terjedését elősegítő tényezők kivédésével. A Legionella fertőzés szempontjából kockázatot jelentő létesítmény üzemeltetője vagy tulajdonosa tartozik felelősséggel az adott rendszer kockázatértékelésének elvégzéséért, és a megfelelő szabályozó intézkedések szükség szerinti alkalmazásáért.

  Ezért a kockázatot jelentő létesítményeknek ajánlott a vezetőség által jóváhagyott írásbeli megelőzési, ellenőrzési és szabályozási programot kialakítani, amely a következő területekre terjed ki: személyzet, oktatás, képzés, kockázati közegek azonosítása, működési és karbantartási terv, dokumentáció módja.

  Legionella kockázatértékelés……………………………………………………………………………………………………..50.000 Ft-tól
  Legionella kockázatértékelés felülvizsgálat évenként………………………………………………………..40.000 Ft-tól
  Legionella oktatás évenként……………………………………………………………………………………………………….20.000 Ft

  A vízhálózati rendszerek felsorolása, ahol kötelező a Legionella kockázatértékelés elkészítése, évenkénti felülvizsgálata, a személyzet oktatása:
  • Ivóvíz hálózatokban
  • Használati melegvíz hálózatokban
  • Medencés fürdőkben (élménymedencék)
  • Nedves hűtőtornyok
  • Egyéb kockázati közegek

   • központi légkondícionáló berendezések
   • légkezelő rendszerek, vagy önállóan működő párásító
   • nedves légmosó
   • fogászati kezelőegységek
   • párakapu, köztéri párafúvó, nagynyomású vizes tisztító berendezések
   • szökőkutak
   • mesterséges vízesés, vizes látványmedence
   • közvetlenül melegvíz előállításra használt napkollektor

  Felügyelő Hatóságok: Nemzeti Népegészségügyi Központ  https://www.antsz.hu/

  GDPR adatvédelem


  Referenciák


  Élelmiszer-előállító egységek, vendéglátó és kereskedelmi egységek, szálláshelyek, mozgóárusítás, raktárak, irodák, mozgásstúdiók, szépségápolás, fodrászat, kozmetika, élményparkok …

  – Kávézók, Büfék
  – Melegkonyhás Éttermek, Vendéglők
  – Mozgóboltok, büfékocsik
  – Önkiszolgáló Éttermek, Gyorséttermek
  – Cukrászdák, Desszertműhelyek
  – Pékség, pék üzletek

  – Kisüzemi Sörfőzdék
  – Borászat

  – Liofilizáló üzem
  – Hús üzletek, hús üzem
  – Szállodák, szálláshelyek
  – Üzletek, raktárak, irodák
  – Szórakozóhelyek
  – Mozgásstúdió
  – Élményparkok
  – Szépségszalon


  A GDPR 2018. május 24-én az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELET megfelelés céljából a következő Dokumentációk elkészítése kötelező minden üzletben.

  1. Adatkezelési Tájékoztató
  2. Adatvédelmi Szabályzat
  3. WIFI adatvédelmi Szabályzat
  4. Kamerás megfigyelés szabályzat
  5. Munkavállalói Tájékoztató
  6. Nyilatkozatok összeállítása
  7. GDPR Oktatási csomag…………………………………
  Adatvédelmi GDPR csomag díja:        50.000 Ft-tól

  general data protection regulation GDPR

  Felügyelő HatóságokNemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság   https://www.naih.hu/

  GDPR felmérés tartalma:

  – Cégadatok
  – IT szolgáltató, Tárhelyszolgáltatás
  – Könyvviteli szolgáltató
  – Postai szolgáltatások, kézbesítés, csomagküldés
  – Vagyonvédelmi szolgáltató
  – Munkavállalói tájékoztató
  – E-mail fiók kezelése
  – Munkavégzéshez számítógép, laptop, tablet
  – A munkahelyi internethasználat ellenőrzése
  – Céges mobiltelefon használata
  – GPS navigációs rendszer alkalmazása
  – Munkahelyi be- és kiléptetés
  – Munkahelyi kamerás megfigyelés
  – Szerződött partnerek
  – Ügyfelek, vevők, szállítók természetes személy adatkezelés
  – Az ügyfélszolgálat telefonos hangfelvétel
  – Látogatói adatkezelés a cég weboldalán (Sütik, cookie-k)
  – Regisztráció a Társaság honlapján
  – Hírlevél szolgáltatás
  – Közösségi oldalak: Facebook oldal
  – Webáruház
  – Ajándéksorsolás szervezése
  – Direkt marketing (reklám megkeresés)
  – Adatkezelés pénzmosás elleni kötelezettségek teljesítése céljából
  Eredményes együttműködés további Ügyfeleinkkel!

  Forduljon hozzánk bizalommal elérhetőségeinken.

  Manager Service Europe
  tel: +36 70 638 8443
  e-mail: mse.iroda@gmail.com